13 Ιούν 2024 22:56

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  19/5/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                      Αρ. Πρωτ. 9

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη Τρικάλων                                                                          

Τ.Κ.     42100

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314

Fax:2431052122,2431051588

e-mail:xryskreka@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση                                                                      

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 24 Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

– Ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2011 .

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μπαλάς  Βασίλειος