23 Μάι 2024 06:48

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης (24-5)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  19/5/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                       Αρ. Πρωτ. 8

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»</p>

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη Τρικάλων                                                                          

Τ.Κ.     42100

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314

Fax:2431052122,2431051588

e-mail:xryskreka@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση                                                                      

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 24  Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Καθορισμός  διοικητικής έδρας. 

2.Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

3. Επιτροπή παραλαβής έργων έως του ποσού των 5.869,41€.

4.Ορισμός μέλους του Δ.Σ. για την συμμετοχή του στην παραλαβή έργων άνω του ποσού των 5.869,41€.

5. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

6.Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς  (τροφεία) των φιλοξενουμένων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.

7.Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των μελών ΚΑΠΗ. 

8.Ωράριο λειτουργίας των αιθουσών ΚΑΠΗ.

9.Εουσιοδότηση για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και ορισμός διαχειριστή αυτού 10. Υπεύθυνος ταμειακής διαχείρισης.

11.Χορήγηση αναλυτικής κατάστασης λογαριασμού Ο.Τ.Ε. 

12. Εγγραφή του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης ως συνδρομητής σε τοπικές εφημερίδες.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

Μπαλάς  Βασίλειος