20 Ιούλ 2024 22:11

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης (14-10)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Φήκη 10/10/2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                            Αρ. Πρωτ. -135-                                   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                                

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη Τρικάλων                                                                          

Τ.Κ.     42100

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314

Fax:2431052122,2431051588

e-mail: xryskreka@gmail.com     

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                                                      </strong>

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 14  Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:    

1. Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης.

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων για προμήθειες – εργασίες – υπηρεσίες.

3. Εξουσιοδότηση για τη διαγραφή επιταγών στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του  πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

5. Επί αιτήσεως του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλύρας.

6. Επί αιτήσεως του Κων/νου Σταφυλά.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Μπαλάς