28 Φεβ 2024 08:21

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης (13-5-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                   Φήκη  8/05/2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                            Αρ. Πρωτ. 135

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση                                              

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Φήκης της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων στις 13 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ελευθεροχωρίου.

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για κάλυψη οφειλών προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και βασικών λειτουργικών αναγκών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και έγκριση διενέργειας των προμηθειών.

3. Διοργάνωση 3ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου μεταξύ ομάδων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πύλης.

4. Διοργάνωση εκδηλώσεων εθελοντισμού.

5. Αίτηση – Δήλωση Θωμά Μήττα για εξώδικο συμβιβασμό.

 

                                        Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

 

Βαΐα Μπουροκώστα – Βίτσα