30 Σεπ 2023 06:08

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.”

ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (5/2011)”

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10.30 όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα της Πύλης, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1. Έγκριση πινάκων: α) κατάταξης και βαθμολογίας β) επιτυχόντων κατά σειρά κατάταξης γ) απορριπτέων της υπ' αρίθμ. ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2011 και πρόσληψη του πρώτου, κατά σειρά μορίων, υποψηφίου του πίνακα κατάταξης.

2. Έγκριση πινάκων: α) κατάταξης και βαθμολογίας β) επιτυχόντων κατά σειρά κατάταξης γ) απορριπτέων της υπ' αρίθμ. ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2011 και πρόσληψη του πρώτου, κατά σειρά μορίων, υποψηφίου του πίνακα κατάταξης.

3. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2011.

4. Οφειλόμενα ενοίκια σκοπευτηρίου Φήκης.

5. Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Δημοτικών Επιχειρήσεων.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέλιος Μπαλατσούκας