26 Σεπ 2023 17:49

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  21/03/2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                       Αρ. Πρωτ. 95

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη (Δημαρχείο)                                                                                  

Τ.Κ. 42100 -Τρίκαλα

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314

Fax:2431052122, 2431051588

okpad.dimou.pylis@gmail.com                                         

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                              

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Φήκης της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων στις 26 Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση Αθλητικού Κέντρου Ανωμάλου Δρόμου στις «ΣΚΑΜΝΙΕΣ» Πηγής.

2.Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. -Τροποποίηση προϋπολογισμού.

3.Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2013 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

4.Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείων του ΚΑΠΗ Ελευθεροχωρίου του Δήμου Πύλης με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.

5.Παραχώρηση χρήσης από το Δήμο Πύλης στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» του πρώην Γυμνασίου Φήκης για δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

6.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για κάλυψη οφειλών προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και βασικών λειτουργικών αναγκών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και έγκριση διενέργειας των προμηθειών.

                                    Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

                                             Βαΐα Μπουροκώστα – Βίτσα