23 Ιούν 2024 08:49

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (5-7-11)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ. Πρωτ. 17579                                              

             

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Iουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Aνάθεση εκπόνησης μελέτης κτηματολογίου για το έργο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον ΣΜΑ Πύλης από από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου-Παλαιομοναστήρου.

 

Πύλη 1-7-2011

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ