16 Απρ 2024 14:24

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:2385

 

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Καταβολή τρίμηνων αποδοχών ενέργειας στον αποχωρήσαντα υπάλληλο του Δήμου Πύλης Μπαλά Ιωάννη του Ευαγγέλου.

2.Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

3.Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

4.Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

5.Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

6.Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

                                                                                                                                              

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ