13 Ιούν 2024 23:37

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (15-4-2011)”

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

2-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

3.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

4.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς.

Πύλη 11-4-2011

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ