22 Φεβ 2024 04:09

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (01-08-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:19295                                        

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης καταστήματος στην Τ.Κ. Παχτουρίου (συνοικισμός Αετός).

-Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού για εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

-Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους στην Τ.Κ. Ροποτού.

-Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Δέσης.

-Ανάθεση μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Γόμφων.

-Ανάθεση παροχής υποστηρικτικών εργασιών συμβούλου για υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξεων έργων ΑΠΕ & δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Πύλης.

-Ανάθεση έργου στη ΔΕΗ-Ψήφιση πίστωσης.

-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, έργων, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 27-7-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ