18 Ιούν 2024 12:07

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης που θα γίνει την  27η   του μήνα  Ιανουαρίου του έτους 2011 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ.Πύλης