22 Φεβ 2024 03:57

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης (8-7-11)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δήμος Πύλης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

Πύλη 1-7-2011

Αρ.Πρωτ: 17545

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουλίου του έτους 2011 και ώρα 8.30 μ.μ., στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση επί αιτήματος της Αερολέσχης Πύλης και γενικότερα για τις χρήσεις γης αδιάθετων  κοινοχρήστων χώρων».

 

 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης