24 Απρ 2024 10:08

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης (4-3-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δήμος Πύλης                                                                      Πύλη 28-2-2013

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                      Αρ. Πρωτ.:-4812-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 2η /2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Δευτέρα 4 Μαρτίου  του έτους 2013 και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Αρκουμάνη Σπύρου του Βασιλείου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
 2. Διοικητική αποβολή ή μη, του κ. Στρωματιά Δημητρίου του Κωνσταντίνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
 3. Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματά Ιωάννη  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
 4. Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματιά Βασιλείου  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
 5.  Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Γεωργίου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
 6. Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Χρήστου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
 7. Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Μαράβα Βασιλείου  του Στεφάνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
 8. Επανεξέταση αίτησης των Τσικαρδώνη Ιωάννη και Βασιλικής Κατσαρού για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης  υπέρ του οικοπέδου τους αριθμ. 60 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 120 της Τ.Κ. Πύρρας.
 9. Εξέταση του υπ' αριθμ. 3603/18-2-2013 Αιτήματος του κ. Τζέλιου Μάρκου, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου,  για την  προσωρινή άδεια παραχώρησης  του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ.  Παλαιομοναστήρου για τις εκδηλώσεις του Πάσχα στις 5 και 6 Μαΐου του 2013.
 10. Τροποποίηση του σχεδίου διανομής της Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ.12.
 11. Αποζημίωση του αριθμ 363 στο Ο.Τ. 12 που προκύπτει από την τροποποίηση του σχεδίου διανομής της Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ.12.
 12. Εισήγηση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., για τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 13. Εξέταση της αριθμ. 4344 /26-2-2013Αίτησης του Οικονόμου Δημητρίου  Διπλ. Πολιτ. Μηχανικού, για την έκδοση βεβαίωσης ότι   το οικόπεδο ιδιοκτησίας Παπαθανασίου Δημητρίου βρίσκεται εντός ζώνης 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού.

 

 

Ο πρόεδρος

της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

 

Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης