05 Οκτ 2023 06:38

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης (22-2-2011)”

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης που θα γίνει την 22η   του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2011 , ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης