07 Δεκ 2023 06:40

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                         Πύλη 18/3/2011 

Δήμος Πύλης                                                                                  Αρ.Πρωτ: 3727      

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης που θα γίνει την  Τετάρτη  23η   του μήνα  Μαρτίου του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ. στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) «ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» του Καρατζούνη Αριστείδη.
  • Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) «ΦΑΣΤ – ΦΟΥΝΤ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»  της Μπουρλιού Ζωής – Παρασκευής.
  • Μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου Κουτσιανίτη Κων/νιας.
  • Τροποποίηση σχεδίου αναδασμού  Μουριάς Δ.Ε.Γόμφων.
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λειτουργίας υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου Αθανασίου.