24 Φεβ 2024 08:41

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης (19-4-2011)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης που θα γίνει την  Τρίτη 19  Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ. στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6 Η/Υ» του Ντόβα Στέφανου.

2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων και νωπών ψαριών του Τσιγαρίδα Ευαγγέλου.

3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ του  Βαμπούλα Χρήστου.

4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» του Νασιάκου Κωνσταντίνου.

5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) «ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΟΥΖΕΡΙ» του Σκούμη Κωνσταντίνου.

6. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ» της Παππά Μαρίας.

7. Εξέταση αιτήματος του κ. Παπά Βασιλείου, για διάνοιξη δρόμου προς την απόκτηση προσώπου του οικοπέδου του.

8. Εξέταση αιτήματος του κ. Τριάντου Δημητρίου για χαρακτηρισμό ζώνης.

 

              Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

       Τόλιας Νικόλαος

          Αντιδήμαρχος Δ.Πύλης