29 Μάι 2024 14:04

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης(12η/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δήμος Πύλης                                                                Πύλη 25/09/2012

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                               Αριθμ. Πρωτ.:-22602-               

 

                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Ε   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η       

Σας προσκαλούμε στην 12η /2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2012 και ώρα 11 π.μ., στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Ανανέωση άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα του κ. Μπαλατσούκα  Ηλία που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

2)Ανανέωση άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα του κ. Παρίση  Βασίλειο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

3)Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

4)Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Μουμούρη Κωνσταντίνα.

5)Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Παλιούρα Νικόλαο.

6)Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ», στην Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπούγα Γρηγόρη και ανάκληση προηγούμενης άδειας προέγκρισης.

7)Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εμπορίας καταψυγμένων προϊόντων και νωπών ψαριών , στην Τ.Κ. Πύλης με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Τσιγάρα Ευάγγελο και ανάκληση προηγούμενης άδειας προέγκρισης.

8) Ανάκληση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Φήκης με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Κονταξή Ελένη.

9)Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ», στην Τ.Κ. Φήκης με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Γούλα Ελένη.

10)Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου), με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Χειλημίντρη Φίλλιπο.

11)Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπαμπούρη Κωνσταντίνο.

12)Εξέταση της 21347/7-9-2012 Αίτηση των Τσικαρδώνη Ιωάννου και Κατσαρού Βασιλική, που αφορά την προσκύρωση δημοτικής έκτασης υπέρ του οικοπέδου αριθμ. 60 στο Ο.Τ. 12  στην θέση «Βίγλα» ή «Λιβάδεια» της Τ.Κ. Πύρρας. 

13)Εξέταση της 7231/12-3-2012 συλλογικής διαμαρτυρίας – δήλωσης -πρόσκλησης κατοίκων  της Τ.Κ. Γαρδικίου.

14)Σύνταξη πρότασης κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης.

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος