29 Φεβ 2024 01:53

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (9η/2015)

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πύλη 09-07-2015
Αρ.Πρωτ :13203

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.    Χαντζής Σωτήριος
2.    Οικονόμου Λαμπρινή
3.    Τζάνης Βησσαρίωνας
4.    Καραίσκου Γεωργία
5.    Μπόμπορας Παύλος
6.    Παλλατζάς Γεώργιος
7.    Δούλαλας  Κωνσταντίνος
8.    Καλαντζής Δημήτριος

Σας προσκαλούμε στην 9η/2015 τακτική συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την  Δευτέρα 13 Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα 1:30  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
2. Εξέταση της αριθμ. 12315/23-6-2015 Αίτησης του Συλλόγου Νέων Παλαιομοναστήρου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την διεξαγωγή εκδήλωσης.

 

Ο Πρόεδρος
της ΕΠΟΙΖΩ

Τόλιας Νικόλαος