23 Φεβ 2024 02:35

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (8η/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης                                                                              Πύλη 27/8/2013
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                        Αριθμ. Πρωτ.:19377

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 8η /2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου  του έτους 2013 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

1)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «γραφείο τελετών» στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Καρατάσιο Σωτήριο.

2)Χορήγηση ή μη άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Πλέντζα Γεώργιο.

3)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ζούρτο Κωνσταντίνο.

4)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Περτουλίου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Πολύζου Ευαγγελή.

5)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ζούρτου  Ειρήνη.

6)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ντόβα Ευαγγελή.

7)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

8)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Μπούγα Γρηγόριο.

9)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Νεράιδας με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Πάτρα Βάια.

10) Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Περτουλίου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Κολονιώτη Ευαγγελία.

                                                  
                                         

Ο Πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

Μαγκούτης Δημήτριος 
Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης