13 Ιούλ 2024 04:00

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλης (6η/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                      Πύλη 18/7/2014

Δήμος Πύλης                                                                              Αρ. Πρωτ :15091

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η /2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Τετάρτη 23 Ιουλίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, προκειμένου να εξετασθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  στην Τ.Κ. Βαθυρεύματος, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Αγορίτσα Κούτσικου.

2.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Τ.Κ. Γαρδικίου, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Βράκα Ευθυμία.

3.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Τ.Κ. Πηγής, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Κουρκούνη Γεώργιο.

4.Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2014-2015-2016 στο κατάστημα ης κ. Καλλιντέρη Αγορίτσας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς.

5.Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής  σε υπαίθριο χώρογια τα έτη 2014-2015-2016 στο κατάστημα της κ. Μπρίζα Αγορίτσας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

6.Ανάκληση ή μη  προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  στην Τ.Κ. Περτουλίου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Τριχιά Αντώνιο.

7.Ανάκληση ή μη  προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  στην Τ.Κ. Δροσερού, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ.Ungureanu Simona.

8.Εξέταση της αριθμ. 13116/18-6-2014 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαίας Γαρδικίου για προσωρινή παραχώρηση  κοινόχρηστων  χώρων στην Τ.Κ Γαρδικίου για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

9.Εξέταση της αριθμ. 13115/18-6-2014 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης για προσωρινή κατάληψη κοινόχρηστων  χώρων στην Τ.Κ Πύλης για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

10.Εξέταση της αριθμ. 15048/18-7-2014 αίτηση του Αθλητικού Ομίλου «ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ» για προσωρινή κατάληψη κοινόχρηστων  χώρων στην Τ.Κ Πύλης για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

11.Εξέταση της αριθμ. 14909/16-7-2014 αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων για προσωρινή κατάληψη κοινόχρηστων  χώρων στην Τ.Κ Γόμφων για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

12.Εξέταση του θέματος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΤΆΜΙΑ ΟΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ-ΑΡΤΑΣ».

13.Εξέταση του θέματος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ» Τ.Κ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ. 

14.Εξέταση του θέματος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΒΑΡΚΑ» Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ. 

15.Εξέταση του θέματος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΣΙΑ» Τ.Κ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ. 

16.Εξέταση του θέματος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΒΑΡΚΑ» Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ. 

17.Εξέταση του θέματος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΑΥΡΑΚΙΑ» Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ. 

18.Εξέταση της αριθμ. 9858/10-5-2013 Αίτησης των Παφίλη Δημητρίου, Καρβούνα Ιωάννη, Ζήτρου Χρήστου.


 

Ο Πρόεδρος

της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης