29 Φεβ 2024 00:29

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (3η/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   

                                               

Πύλη:12-04-2013
Αρ.Πρωτ:-8041-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                                             

Σας προσκαλούμε στην 3η /2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Πέμπτη 18 Απριλίου του έτους 2013 και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Επανεξέταση του θέματος:Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Αρκουμάνη Σπύρου του Βασιλείου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
2.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη, του κ. Στρωματιά Δημητρίου του Κωνσταντίνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
3.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματά Ιωάννη  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
4.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματιά Βασιλείου  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
5.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Γεωργίου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
6.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Χρήστου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
7.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Μαράβα Βασιλείου  του Στεφάνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
8.Εξέταση αιτημάτων των Αρκουμάνη Σπύρου του Βασιλείου, Στρωματιά Δημητρίου του Κωνσταντίνου, Στρωματά Ιωάννη του Νικολάου, Στρωματιά Βασιλείου  του Νικολάου,  Ντάλλα Χρήστου του Νικολάου, Μαράβα Βασιλείου  του Στεφάνου για τροποποίηση του ρυμοτομικού στην Τ.Κ. Φήκης.
9.Εξέταση της αριθμ. 2305/31-1-2013 αίτησης  των Ιωάννου Γεωργίου, Ιωάννου Δημητρίου, Τζάλα Κων/νου, Ράπτη Βασιλείου,  για τροποποίηση ρυμοτομικού στην Τ.Κ. Ελάτης.
10.Εξέταση της αριθμ. 4123/25-2-2013 αίτησης του  Φράγκου Αποστόλου  για χώρος στάθμευσης   ΑΜΕΑ.
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

11.Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ.  Γούλα Κωνσταντίνο.
12.Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπουζιώκα Δημήτριο.
13.Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της «Μπουροζίκας Ο.Ε.» με νόμιμη την κ. Γιαννακοπούλου.
14.Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Καραντάκο Ιωάννη.
15.Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Τζανή Λάμπρο.
16.Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Βλάχου Αγγελική.
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
17.Χορήγηση  ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής –μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015   καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον  Τσιονάρα Βησσαρίωνα.
18.Χορήγηση  ή μη  άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2013 καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τους Παπαβασιλείου Γεώργιο-Γκίκα Ιωάννη.
 
Θέματα προεγκρίσεως άδειας ίδρυσης   καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
19.Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Παχτουρίου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπόλλη Παναγιώτη.
20.Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεράιδας, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπαμπαλή Ευάγγελο.

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

                 Μαγκούτης Δημήτριος 

                  Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης