23 Μάι 2024 07:07

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (2η/2014)”

1.Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη  2013-2014-2015 στο κατάστημα του κ. Ζυγολίκα Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς.

2.Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2014 στο κατάστημα της κ. Ντρισμπιώτη Ελισάβετ  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

3.Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 στο κατάστημα του κ. Καλόγηρου Θωμά  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης..

4.Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Παλαιό Χρήστο.

5.Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Τσιούτσια Ειρήνη.

6.Γνωμοδότηση για τον ορισμό θέσεων Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2014.

 

Ο πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

 

Μαγκούτης Δημήτριος 
Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης