24 Φεβ 2024 08:15

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (1η/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                        Πύλη 18/01/2013

Δήμος Πύλης                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-972-                                                                            

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 1η /2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα 12,30 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

2. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012.

Θέματα Αδειών  μουσικής -μουσικών οργάνων

3. Χορήγηση  ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ. Μπάγγου Αθανασίου.

4. Χορήγηση  ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ. Μαργαρίτη Δημητρίου.

5. Ανανέωση  ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ.  Μαγκούτη Θεοφάνη.

6. Χορήγηση  ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ.  Ζυγολίκα Ευαγγέλου.

7. Χορήγηση  ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ.  Μπαλατσούκα Ηλία.

Θέματα ανακλήσεων  αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

8. Ανάκληση  ή μη άδειας ΚΥΕ με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Θάνου Παρασκευή.

9. Ανάκληση  ή μη άδειας ΚΥΕ με υπεύθυνο λειτουργίας τον Σαργιώτη Γεώργιο.

10. Ανάκληση  ή μη άδειας ΚΥΕ με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Κωστόπουλο Αχιλλέα.

Θέματα ανάκλησης  προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

11. Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Μπέτσικου Αναστασία.

12. Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Καραντάκο Ιωάννη.

13. Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σιώμο Δημήτριο.

14. Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Παπαιωάννου Σωτήριο.

15. Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Βαμπούλα Χρήστο.

16. Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Κανέλα Παναγιώτη.

17. Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπεύθυνο λειτουργίας την κ. MARKITANIS ELSIE.

Ο πρόεδρος

της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

 

Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης