23 Απρ 2024 11:00

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (15η/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                             Πύλη 28/11/12

Δήμος Πύλης                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:-26832-

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 15η /2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Πύλης, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου  του έτους 2012 και ώρα 7.00 μ.μ., στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Ακύρωση της αριθμ. 14Ης /2012 Συνεδρίασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ του Δήμου Πύλης.

2)Τροποποίηση της  αριθμ. 108/2012 Απόφασης  της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με θέμα: «Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης».

3)Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας δημοτικών βοσκοτόπων Δήμου Πύλης.

4)Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης  για τις παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ανέγερσης ποιμνιοστασίου 7,5 ισοδυνάμων , ιδιοκτησίας της «Κουμπής Α-Νέου Κ. Ο.Ε.», στην Τ.Κ. Μουριάς του Δήμου Πύλης.

5)Εξέταση της αριθμ. 22622/25-9-2012 Αίτηση της Παναγιώτας Σκριμπώνη, υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Γόμφων, για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη 2012,2013,2014.

6)Εξέταση της αριθμ. 25713/7-11-2012 Αίτηση της Παναγιώτας Νιαβή , υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου,  για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη 2012,2013,2014.

7)Ανάκληση της 21Ης /2012 Απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με Θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην Τ.Κ. Φήκης, στην MARKITANIS ELSIE» και λήψη νέας απόφασης με Θέμα: χορήγησης προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ”, στην Τ.Κ. Φήκης, στην MARKITANIS ELSIE.

8)Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (τροποποιημένη) του έργου «ΕΕΕΒ Πιαλείας της εταιρείας  ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».

9)Εξέταση της αριθμ. 25741/8-11-12 Καταγγελίας του Καραμάνου Κωνσταντίνου και της αριθμ. 25741/8-11-12 Αίτησης του Καραμάνου Αποστόλου .

10)Εξέταση της αριθμ. 26728/27-11-2012 Αίτησης της κ. Σιαφάκα, Αθηνάς, υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Λυγαριάς, για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων για τα έτη 2012.11)Εξέταση της αριθμ. 22597/25-11-2012 Αίτησης του κ. Τζέλιου Αθανασίου, υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων για το έτος 2012.

12)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Πρατήριου Άρτου και ειδών Ζαχαροπλαστικής” στην Τ.Κ. Φήκης, στον κ. Κουρσόβαλη Ηλία.

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κουφογάζος Κωνσταντίνος