28 Φεβ 2024 23:38

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (14η/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                              Πύλη 9/11/12

Δήμος Πύλης                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:25830

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 14η /2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την  Τετάρτη 14  Νοεμβρίου  του έτους 2012 και ώρα 6.30 μ.μ., στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Τροποποίηση της  αριθμ. 108/2012 Απόφασης  της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με θέμα: «Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης».

2)Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας δημοτικών βοσκοτόπων Δήμου Πύλης.

3)Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης  για τις παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ανέγερσης βουστασίου 7,5 ισοδυνάμων , ιδιοκτησίας της Κουμπής Α-Νέου Κ. Ο.Ε., στην Τ.Κ. Μουριάς του Δήμου Πύλης.

4)Εξέταση της αριθμ. 22622/25-9-2012 Αίτηση της Παναγιώτας Σκριμπώνη, υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Γόμφων,  για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη 2012,2013,2014.

5)Εξέταση της αριθμ. 25713/7-11-2012 Αίτηση της Παναγιώτας Νιαβή , υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου,  για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη 2012,2013,2014.

6)Ανάκληση της 21Ης /2012 Απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με Θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην Τ.Κ. Φήκης, στην MARKITANIS ELSIE» και λήψη  νέας απόφασης με Θέμα: χορήγησης προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ”, στην Τ.Κ. Μουριάς, στην Τ.Κ. Φήκης, στην MARKITANIS ELSIE.

7)Γνωμοδότηση επί του περιεχομέμου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (τροποποιημένη) του έργου «ΕΕΕΒ Πιαλείας της εταιρείας  ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».

8)Εξέταση της αριθμ. 25741/8-11-12 Αίτηση του Καραμάνου  Αποστόλου.

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος