24 Φεβ 2024 07:37

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (7η/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                 Πύλη 28-5-2012
                                                                                                                                                       Αρ.Πρωτ:13817

        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Ε   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 7η /2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Παρασκευή 1 Ιουνίου του έτους 2012 και ώρα 8 μ.μ., στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

1. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων της (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Τ.Κ. Φήκης.

2. Συζήτηση επί της πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης για την διαπλάτυνση πεζοδρομίων και την προσωρινή οριοθέτησή τους στην Τ.Κ. Φήκης.

Θέματα Αδειών  μουσικής – μουσικών οργάνων

3.Ανανέωση ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ. Κόκκαλη Νικολάου. Θέματα προέγκρισης αδειών  ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Χορήγηση προέγκρισης ή μη  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <<Κυλικείο>> του κ. Καραντάκου Ιωάννη στην Τ.Κ. Δροσερού.

Θέματα  παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.

5. Εξέταση του υπ' αριθμ. 13389/23-5-2012 Αιτήματος του κ. Σωτηρίου Ηλία για την προσωρινή παραχώρηση  της πλατείας της Τ.Κ. Αθαμανίας την 8/7/ 2012,  για τον γάμο του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος