26 Σεπ 2023 17:50

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (6η/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                         Πύλη 08/05/2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.:-12159-

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η /2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Δευτέρα 14 Μαΐου του έτους 2012 και ώρα 7 μ.μ., στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

1) Εξέταση του αιτήματος του Κωνσταντίνου Νασιάκου του Δημητρίου για κατάληψη δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 50 τ.μ. στην πλατεία της Τ.Κ. Φήκης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (αίτηση υπ. αρ. 9703/30-03-2012)

 

Θέματα Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

2) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 ΜW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του Δήμου Πινδαίων και της Κοινότητας Νεράιδας, στον Νομό Τρικάλων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος