07 Δεκ 2023 06:07

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21-9-11)”

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 και ώρα 8.30 μ.μ., στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)    Εξέταση αιτήματος για την  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», στην Τ.Κ. Πηγής,  της κ. Τσιαούση Μαρίας.

2)    Εξέταση αιτήματος για την  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην Τ.Κ. Πηγής,  του κ. Σαμψών Νικολάου .

3)    Εξέταση αιτήματος για την  χορήγηση άδειας  μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2011,  στο κατάστημα,  του κ. Πατσιατζή Γεωργίου που λειτουργεί ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  στην Τ.Κ. Ελάτης.

4)    Εξέταση αιτήματος για την  χορήγηση άδειας  μουσικής-μουσικών οργάνων,  για το έτος 2011,  στο κατάστημα,  του κ. Κουτή Αποστόλου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Φήκης.

5)    Εξέταση αιτήματος για την  χορήγηση άδειας  μορσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2011,  στο κατάστημα,  της κ. Ζαφείρη Δέσπως που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πηγής.

6)    Εξέταση  αιτήματος του κ. Παπακωνσταντίνου Στυλιανού, του Δημητρίου, για την χορήγηση βεβαίωσης για  την ζώνη του οικοπέδου στον οικισμό «ΚΑΡΥΕΣ».

7)    Εξέταση  αιτήματος του κ. Φράγκου Αποστόλου  για τον καθορισμό θέσης  στάθμευσης αυτοκινήτου ΑΜΕΑ, στην Τ.Κ. Φήκης Τρικάλων.

8)     Επανεξέταση  αιτήματος του κ. Πινακούλια Νικολάου, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Φήκης, για παραχώρηση πεζοδρομίου και τμήματος δρόμου . 

9)    Επανεξέταση  αιτήματος του κ. Μπαλτόπουλου Χαραλάμπου, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ», στην Τ.Κ. Φήκης, για παραχώρηση πεζοδρομίου και τμήματος δρόμου . 

10) Γνωμοδότηση για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου :  «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,57 MW στην θέση Δέση του Δήμου Αιθήκων του Νομού Τρικάλων».

11) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 35  ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ, 25 ΜΟΣΧΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ, 43 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 5  ΙΠΠΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΑΜΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΛΚΟΤΣΙ», ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

12) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 80 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ  ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ”, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ  «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ», ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΙΛΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

13)   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 30  ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΙ  10 ΜΟΣΧΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΥ, ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΑΓΚΙΟΛΙΑ», ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ,  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”.,

14) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 150  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΙΠΠΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΑΚΚΑ», ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

15) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της  Περιβαλλοντικής Έκθεσης  της υφιστάμενης  μονάδας: ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8  ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ, 6 ΜΟΣΧΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 80 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ”, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΤΑΙΡΗ ΦΩΤΙΟΥ, ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΙΤΙΑ», ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

16) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 300  ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ  ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΚΙΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΠΑΡΕΣ», ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

17) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 ΜΟΣΧΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Ο.Ε.» ΚΑΙ 60 ΜΟΣΧΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΟΥΡΝΑΡΙ», ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

18) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Περιβαλλοντικής Έκθεσης για την δραστηριότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  (ΠΛΙΓΟΥΡΙ, ΤΡΑΧΑΝΑΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) «ΟΙΚΟΠΑΛ», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

19) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της υπ΄αριθμ. 5/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Γόμφων, σχετικά με την παραχώρηση Δημοτικής Έκτασης 1.500,00  τ.μ., στην θέση  «ΜΠΑΪΡΙΑ» για την τοποθέτηση «ΜΠΟΞ».

20) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της υπ΄αριθμ. 26/2011 Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Πηγής,  με θέμα: «Κατασκευή φρεατίου έμπροσθεν καταστήματος  στην Κεντρική Πλατεία της Πηγής».

                                                         Ο Πρόεδρος

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης