18 Ιούν 2024 23:49

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20-7-11)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δήμος Πύλης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Πύλη 13/7/2011

Αρ.Πρωτ: 18502

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Ε   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

                                                                                  

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Τετάρτη 20 Ιουλίου  του έτους 2011 και ώρα 8.30 μ.μ., στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)Γνωμοδότηση για την προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ  ΒΑΘΥΡΕΜΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΒΑΡΥΡΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ ».

2)Γνωμοδότηση για το θέμα της μεταφοράς  νερού στην δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Παλαιοχωρίου, της Τ.Κ. Γαρδικίου από ιδιωτική πηγή.

3)Χορήγηση άδειας  μουσικών οργάνων, για το έτος 2011,  στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»,  της κ. Παπαιωάνου Σοφίας που βρίσκεται στην Τ.Κ.   Παλαιομοναστηρίου.]

4)Χορήγηση άδειας  μουσικών οργάνων, για το έτος 2011,  στο κατάστημα «ΚΑΦΕΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» του κ.  Κολώνα Βασιλείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς.

5)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  κ.  Μακρή Γεωργίου που βρίσκεται στην Τ.Δ. Φήκης .

6)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΟΥΖΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» της  κ.  Κουρκούνη  Αφροδίτη που βρίσκεται στην Τ.Δ. Πηγής .

7)Γνωμοδότηση επί της απόφασης  του Τοπικού Συμβουλίου Πύλης για την προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας  Λούνα -Παρκ σε Δημοτική έκταση.

8)Γνωμοδότηση επί της απόφασης  του Τοπικού Συμβουλίου Φήκης για την τοποθέτηση ζαρντινιέρων στην πλατεία του χωριού.

9)Γνωμοδότηση επί της απόφασης  του Τοπικού Συμβουλίου Μεσοχώρας για την τοποθέτηση ζαρντινιέρων στην πλατεία του χωριού.

10)Συζήτηση και λήψη απόφασης για εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα: καθορισμός όρων και ωρών για την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα.

 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης