04 Μαρ 2024 13:05

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (13η/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                           Πύλη 18/10/12

Δήμος Πύλης                                                                                   Αρ. Πρωτ.:-24505-

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 13η /2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου του έτους 2012 και ώρα 12 π.μ., στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης  για τις παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ανέγερσης βουστασίου 15 ισοδυνάμων, ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Δασκάλου, στην Τ.Κ. Λυγαριάς του Δήμου Πύλης.

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος