29 Φεβ 2024 01:49

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (10-8-11)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πύλη 04/08/2011

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.:19809

Δήμος Πύλης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΕ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Τετάρτη 10 Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 8.30 μ.μ., στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

1)Χορήγηση άδειας  μουσικών οργάνων, για το έτος 2011,  στο κατάστημα,  της κ. Τζέλιου Αικατερίνης που βρίσκεται στην Τ.Κ.   Παλαιομοναστηρίου.

2)Χορήγηση άδειας  μουσικών οργάνων, για το έτος 2011,  στο κατάστημα του κ.  Θανασιά Γεωργίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

3)Χορήγηση άδειας  μουσικών οργάνων, για το έτος 2011,  στο κατάστημα της κ.  Τζάλα Παρασκευής που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης. 

4)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  κ.  Μπουρνάζου Κωνσταντίνου.

5)Εξέταση  αιτήματος του κ. Πινακούλια Νικολάου, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Φήκης, για παραχώρηση πεζοδρομίου και τμήματος δρόμου .  .

6)Εξέταση  αιτήματος του κ. Μπαλτόπουλου Χαραλάμπου, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην Τ.Κ. Φήκης, για παραχώρηση πεζοδρομίου και τμήματος δρόμου . 

7)Εξέταση  αιτήματος  Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, κατά την 27/8/2011, για την διεξαγωγή της εκδήλωσης «Γιορτή  κρεμμυδιού».

8)Εξέταση  αιτήματος  του Αθλητικού Ομίλου «ΠΟΡΤΑΙΚΌΣ» για την παραχώρηση της χρήσης του παρακείμενου χώρου της Τοξωτής Γέφυρας Πύλης, στην Τ.Κ. Πύλης, κατά την 20/8/2011, για διεξαγωγή ψυχαγωγικής εκδήλωση του Συλλόγου.

9)Εξέταση  αιτήματος για την  εκμίσθωση εκμετάλλευσης άδειας περιπτέρου, ιδιοκτησίας Χρυσομάλλου  Κ.ων/νιας λόγω γήρατος.

10)Γνωμοδότηση επί των αποφάσεων των Τοπικών Συμβουλίων Λυγαριάς, Παραποτάμου, Φήκης, σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για την ικανοποίηση του   αιτήματος της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ.

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ.Πύλης