24 Ιούν 2024 02:25

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (08-11-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πύλη 02/11/2011

Δήμος Πύλης                                                                 Αρ. Πρωτ.:-26088-

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ., στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Εξέταση αιτήματος για την προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ», στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, του κ. Τζορτζιώτη Δημητρίου.

2) Εξέταση αιτήματος για την  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο», στην Τ.Κ. Πύλης, του  κ. Μανίκα Χρήστου.

3) Εξέταση αιτήματος για την προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπεραγορά Τροφίμων», στην Τ.Κ. Φήκης, της κ. Μπέτσικου Αναστασίας.

4) Εξέταση αιτήματος για την  χορήγηση άδειας  μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2011, στο κατάστημα, του κ. Γραδούλα Σπυρίδωνα που λειτουργεί ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Τ.Κ Πύλης με την επωνυμία «Ιλ Γκούστο».102

5) Εξέταση αιτήματος για την χορήγηση άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων,  για το έτος 2011, στο κατάστημα, της κ. Αδάμου Λεμονιάς που λειτουργεί στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.103

6) Εξέταση αιτήματος για την χορήγηση άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων,  για το έτος 2011, στο κατάστημα, της κ. Αικατερίνης Κανδύλη που λειτουργεί στην Τ.Κ. Παραποτάμου ως «Αναψυκτήρο-Οβεληστήριο».104

7) Εξέταση αιτήματος για την  χορήγηση άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2011, στο κατάστημα, του κ. Νασιάκου Κων/νου που λειτουργεί στην Τ.Κ.Φήκης.105

8) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εργαστηρίου Επίπλων ιδιοκτησίας Κεραμίδα Χρήστου του Γεωργίου στην Τ.Κ. Πηγής.

9)    Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα -ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας 720 προβάτων ιδιοκτησίας Βίτσα Κλεομένη στο Δ.Δ.Πηγής»

10)  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: COSMOTE Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE. (υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., εγκατεστημένου στην θέση «Ύψωμα Ζυγός», στην Τ.Κ.. Νεράιδας .

 

    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης