16 Απρ 2024 23:03

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (01-12-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πύλη 26/11/2011

Δήμος Πύλης                                                                 Αρ. Πρωτ.:-28088-

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ., στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Εξέταση αιτήματος για την προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, του κ. Τζέλιου Αθανασίου.

2) Εξέταση αιτήματος για την  χορήγηση άδειας  μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2011, στο κατάστημα, ιδιοκτησίας Μπαλατσούκα-Γκαραβέλα που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην Τ.Κ Πύλης.

3) Γνωμοδότηση επί των αποφάσεων των Τοπικών Συμβουλίων για τον ορισμό θέσεων Υπαιθρίου Εμπορίου

4) Επανεξέταση του αιτήματος του κ. Πινακούλια.

5) Εξέταση αιτήματος του κ. Παπαναστασίου Αθανασίου και της κ. Σουφλιά Σωτηρίας  για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ. Ελάτης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Τόλιας Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης