25 Μάι 2024 13:47

“Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (31-7-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                            

Αριθμ. Πρωτ.: 15691         

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

   

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

Παρακαλούμε την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π .μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

                                               

1.Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:

-Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαιοειδών, έχουν καλυφθεί οι ποσότητες καυσίμων από τις συμβάσεις απευθείας ανάθεσης και πρέπει να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου & της ΔΕΥΑΠ.

 

                                                          Πύλη 30-7-2014            

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                


                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ