16 Απρ 2024 12:45

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (29-07-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 14298


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 29η του μηνός Ioυλίου του έτους 2015,ημέρα Tετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Eισήγηση περί της επιβολής τελών στα πλαίσια της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Πύλης που διεξάγεται κατά την περίοδο του μηνός Αυγούστου για το έτος 2015 και εφ’ εξής.


Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται έκτακτη για το λόγο ότι το χρονικό περιθώριο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Πύλης είναι  μικρό.
Η Ο.Ε. θα πρέπει να εισηγηθεί την επιβολή των τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η εμποροπανήγυρη και να έχει οικονομικό όφελος ο Δήμος.

 

Πύλη 29-7-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ