06 Δεκ 2023 09:31

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (16-07-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 13523


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Παρακαλούμε την 16η του μηνός Ioυλίου του έτους 2015,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Ψήφιση πιστώσεων για δράσεις πυροπροστασίας

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται έκτακτη για το λόγο ότι υπάρχει ανάγκη ανάθεσης εργασιών λόγω της καλοκαιρινής περιόδου,για δράσεις πυροπροστασίας στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
       

 

Πύλη 15-7-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ