21 Απρ 2024 10:31

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (10-01-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.217

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 10η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή προμήθειας αλατιού(σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
-Η συνεχιζόμενη κακοκαιρία και οι χαμηλές θερμοκρασίες(παγετός),καθώς και η χιονόπτωση που σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις θα υφίσταται και τις επόμενες ημέρες,έχουν μειώσει σημαντικά την ποσότητα του αλατιού που είχε ο Δήμος και πρέπει άμεσα να γίνει η προμήθεια.
-Επίσης ο Δήμος Πύλης έχει και μεγάλο ορεινό όγκο με αρκετά χωριά και αυξημένες ανάγκες λόγω της κακοκαιρίας.

 

Πύλη 10-1-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ