18 Απρ 2024 01:20

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (09-02-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.2434

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Παρακαλούμε την του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ .μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

7.-Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη αιρετών του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
-Στις 9-2-2015 εστάλη στο Δήμο αίτηση για ορισμό δικηγόρου για την νομική στήριξη αιρετών του Δήμου Πύλης που διώκονται ποινικώς εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους και η δικάσιμος είναι στις 10-2-2015.


Πύλη 9-2-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ