13 Ιούν 2024 23:21

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (02-09-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 16508

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015,ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ.Πύλης»

Η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κρίνεται έκτακτη για το λόγο ότι υπάρχει ασφυκτικό
χρονοδιάγραμμα περαίωσης του έργου:«Κατασκευή Πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην
Τ.Κ.Πύλης».

Πύλη 2-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ