25 Ιούν 2024 20:58

Πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για 4 μήνες στο Δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών στα πλαίσια της πυρασφάλειας.

Για πληροφορίες αναφορικά με την ειδικότητα, τα ειδικά τυπικά προσόντα, τα δικαιολογητικά, την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.