28 Φεβ 2024 07:49

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 1 Μαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 2487

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις πέντε (5) Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Αναγνώστου Βασίλειος