19 Μάι 2024 22:43

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.”

Σας προσκαλούμε σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Ιανουαρίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00, κατά τις διατάξεις των άρθρων 92 & 94 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως ισχύει σήμερα, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ον: Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2009-2010.

2ον: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2009-2010.

3ον: Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2009-2010.

4ον: Εκλογή τακτικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής για την διετία 2009-2010.

5ον:Εκλογή αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής για την διετία 2009-2010.