28 Φεβ 2024 07:51

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (3/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-2999-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3/2013

 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου 2013,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ