26 Σεπ 2023 19:29

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης 11/2014 (15-10-2014)”

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

                              Πύλη, 10 Οκτωμβρίου 2014
                                     Αριθμ. πρωτ. 20412

 

                                              Π Ρ Ο Σ

                                      Πίνακα Αποδεκτών

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

11/2014

 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Πύλης» με κωδικό MIS 483091 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

2.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

3.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

4.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2014.

5.    Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

6.    Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  της εκδήλωσης των 14ων Τζιαβαλιάρειων.

7.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

8.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.

9.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

10.    Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μουριάς.

11.    Αίτημα της εταιρείας COSMOTE για τροποποίηση όρων μίσθωσης έκτασης στη θέση Αλαταριές Τ.Κ. Μεσοχώρας.

12.    Αίτηση Μπαλατσούκα Γεωργίου για αλλαγή όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

13.    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης.

14.    Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2014.

15.    Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους.

16.    Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Πηγής.

17.    Καθορισμός χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

18.    Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

19.    Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

20.    Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «Γαβράκια» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

21.    Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ» Τ.Κ. Παραμέρου – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

22.    Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «ΚΕΡΑΣΙΑ» Τ.Κ. Πιαλείας – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

23.    Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ» Τ.Κ. Πιαλείας – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

24.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

25.    Καθορισμός όρων εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

26.    Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης»  στον ΑΞΟΝΑ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

27.    Έγκριση του σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού Τ.Κ. Πηγής Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

28.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης».

29.    Καθορισμός όρων εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης».

30.    Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης»  στον ΑΞΟΝΑ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

31.    Επανυποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

32.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».

33.    Έγκριση υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ. 3  της Τ.Κ. Πύρρας.

34.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Πύρρας».

35.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικού οδικού άξονα Μοσχοφύτου – Πλατανάκια».

36.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού προς Δ.Δ. Λιβαδοχωρίου».

37.    Αίτηση αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

38.    Αίτηση αναδόχου του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

39.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ. ΠΙΝΔΕΩΝ».

40.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ».

41.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ – ΓΟΜΦΩΝ».

42.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΚΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΦΗΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΑΣ».

43.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΠΥΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ».

44.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

45.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

46.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

47.    Σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

48.    Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

49.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

50.    Ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου – συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ