25 Ιούν 2024 22:30

Πρόσκληση για την 81η επέτειο “Μάχη της Πόρτας”, 16/6/2024, 11:00 π.μ.

Η πρόσκληση με το πρόγραμμα επισυνάπτονται παρακάτω.