20 Ιούλ 2024 22:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ. 1
Ταχ. Κώδικας: 42032 ΠΥΛΗ
Πληρ: Παναγιώτα Λαμπρογεώργου, Δημήτριος Φέκος
Τηλ.: 2431352107,119
2434350314,321
Fax: 2431352108,2434350171
Πύλη, 21-04-2017
Αριθ. πρωτ.: 4906

 

Κατεβάστε το Αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.doc