25 Μάι 2024 13:51

“Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 2009

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3/2011

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαέξι (16) Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
 

1.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων) για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων των διδακτηρίων 1ου και 2ου Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί πρέπει να υπογραφεί άμεσα η προγραμματική σύμβαση αφού αναμένεται να λήξει άμεσα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ