21 Απρ 2024 11:22

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (5/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Πύλη 06 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. -10175-

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

5/2012

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις εννιά (9) Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00 προκειμένου να αποφασίσουμε για τις ενέργειες του Δήμου λόγω του κατολισθητικού φαινομένου στον κεντρικό οικισμό Ροπωτού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ