23 Απρ 2024 10:09

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (12/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-25975-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

12/2012

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Δήμαρχο, για το θέμα των κατασχέσεων, μέχρι σήμερα, στο Δήμο Πύλης.

2. Ενημέρωση επί της μελέτης του ΙΓΜΕ για την κατολίσθηση στο Τ.Δ. Ροπωτού και λήψη απόφασης για άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση και λειτουργία του φράγματος Μεσοχώρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ