27 Φεβ 2024 11:31

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (6/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 29 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-11616-       

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2014

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα (30) Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί πρέπει να γίνει άμεσα η αποδοχή της πίστωσης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις πυροπροστασίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ